Logo
Konum Seçiniz

Müşteri Girişi
Konum Seçiniz

Rıza Metni

ALICI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Şirketimiz DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ  (“Maazalar” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Maazalar tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının teminini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Maazalar tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri Maazalar Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da  Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler;

Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması,

Maazalar iş ortakları tarafından Maazalar müşterilerine Maazalar’da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması,

Çapraz satış yapılması,

Hedef kitle belirlenmesi,

Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi,

Maazalar’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve  müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi,

Doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama,

Kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Pazar araştırmaları,

Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,

Maazalar’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Maazalar’nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Maazalar’nın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı, Soyadı, Doğum Tarihi , Ticari Ünvanı

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, adresi

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi (CVV numarası dahil),

Mali Veri

Vergi Dairesi Bilgisi, Vergi Numarası, Fatura adresi

Web Sitesi Kullanım Verileri

Başvuru/Talep formu doldurulma tarihi, aldığı veya alamadığı teklifler, üye olduğu tarih, siteye login olma sıklığı/zamanları, son login tarihi

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarım Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurt dışındaki aşağıdaki alıcı gruplarına ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

·Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.

·Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarıyoruz.

·Kişisel verilerinizi, Google Analytics vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.

·Kişisel verilerinizi, yurt dışında ki üçüncü bir tarafın sağladığı şirket haricindeki bir depolama sistemine, internet ya da farklı bir ağ üzerinden aktarması ile depolanmasını sağlayabiliyoruz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Mersis No: 0381042693800015

İletişim linki:  www.maazalar.com/iletisim

Adres: Yeşilce Mahallesi Yunus Emre Caddesi Dalgıç Sokak. No:11 34418 Kâğıthane/İstanbul

SATICI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Şirketimiz DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ  (“Maazalar” ve/veya “Şirket”), satıcılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca satıcıların Maazalar tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Maazalar tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz,  6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Kanun‘da belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler;

Satıcıya yönelik kampanyaların, Maazalar iş ortakları ve grup şirketleri tarafından özel fırsatların,  çapraz satış yapılması, pazarlama aktivitlerinin yapılması Maazalar’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, yeniden pazarlama faaliyetleirinin yürütülmesi ile PR  yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Maazalar’nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Maazalar’nın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Satıcı’nın vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı, Soyadı, Doğum Tarihi , Ticari ünvanı, Logo

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, adresi, web site adresi

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri

Mali Veri

Vergi Dairesi Bilgisi, Vergi Numarası, Mersis numarası, Kep E-Posta adresi, Ticari Sicil no. Fatura Adresi, imza Yetkilisi Bilgileri

Web Sitesi Kullanım Verileri

Başvuru/Talep formu doldurulma tarihi, aldığı veya alamadığı teklifler, üye olduğu tarih, siteye login olma sıklığı/zamanları, son login tarihi

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarım Amaçları

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurt dışındaki aşağıdaki alıcı gruplarına ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

·Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.

·Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarıyoruz.

·Kişisel verilerinizi, Google Analytics vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.

·Kişisel verilerinizi, yurt dışında ki üçüncü bir tarafın sağladığı şirket haricindeki bir depolama sistemine, internet ya da farklı bir ağ üzerinden aktarması ile depolanmasını sağlayabiliyoruz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

DERYA BİLİŞİM GÜV. TEL.MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Mersis No: 0381042693800015

İletişim linki:  www.maazalar.com/iletisim

Adres: Yeşilce Mahallesi Yunus Emre Caddesi Dalgıç Sokak. No:11 34418 Kâğıthane/İstanbul

Hakkımızda

Bir hayata dokunmak ile başlayan grup serüvenimiz yıllar geçtikçe topluma ve bizim gibi hayata sıfırdan başlayan kobilere destek olma noktasına kadar ulaştı. Anadolu’dan çıkıp büyük devlerle kapışmak için verdiğimiz zorlu mücadelemiz bugün binlerce insanın çalıştığı, güçlü markalarla kader birliği yaptığımız, kendi markalarımızı sıfırdan kurduğumuz bir grup şirketine dönüştü.

Uzaklarda olmak ve aynı zamanda ticaretin kalbinde olmaya çalışmak zor olsa da bugün bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz. İşte tam da geldiğimiz bu noktada teknolojinin en kalbinde yer olan Derya Bilişim markamızla bizim gibi sıfırdan başlayan ve zorlu yolları geçmek için ayakta kalmak isteyen markalara bir pazaryeri açmak için yola koyulduk. Adını maazalar.com koyduk ki ne için çalıştığımızı hiç unutmayalım ve unutturmayalım.

Sektördeki hataları kendimize başlangıç noktası edindik ki iş tecrübemizle yenilikçi gençliğimizi birleştirip faydalı bir model sunabilelim istedik. Satıcılarımızı diğer pazaryerlerinin sıkıştıran komisyonlarından kurtaralım ve hem kazandıralım hem de kazanalım istedik. Bu nedenle önce komisyon oranlarımızı daha düşük tutarak yola koyulduk. Satıcılarımıza bir kimlik ve olduğu yerde kendisinin farkına varan müşteriler olsun diye konum özelliği daha işlevsel hale getirdik ve her satıcının kendisini anlatmasına ve iletişim kurmasına izin verdik. Bazen bu tehlikeli dediler ama biz satıcılarımıza güvenmeyi ve onlara iyi şeyler yapmayı tercih ettik.

Ticaretin güvenle başladığını biliyoruz. Bundan dolayı sektörde yeni olmamıza rağmen yüzlerce mağaza ile pazaryerimiz açıp müşterilerimize hizmet vermeye başladık. İnanıyoruz ki kendini sürekli geliştiren yazılımımız ve pazarlama kadromuz ile çok kısa sürede taşları yerinden oynatan ve pazara kattığı yeniliklerle tercih edilen bir marka olacağız. Biz çalışmaya, geliştirmeye ve kazandırmaya devam edeceğiz. Sizleri de bekleriz.

Kolay İade

Satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde maazalar.com’a başvurarak iade koşulları dahilinde, kargo bedeli ödemeden ücretsiz olarak kolayca iade edebilirsiniz.

1.İade koşullarına dikkat edin
  • Satın alınan ürünün orijinal kutusunda ve zarar görmemiş olması,
  • Tüm tamamlayıcı aksesuarları ile birlikte olması,
  • Varsa hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerle birlikte aynı anda eksiksiz ve hasarsız gönderilmesi gerekir.

UYARI: Cayma hakkının geçerli olmadığı ürün tiplerinden biri, "Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerdir. (İç çamaşırı, mayo, kozmetik, kulaklık, epilatör, tıraş makineleri vb.)

2.İade talebi oluşturun

"Hesabım - Siparişlerim" sayfası altında iade etmek istediğiniz ürünün içinde olduğu siparişi açın ve "İade Et" seçeneğini seçin.

3. İade etmek istediğiniz ürün ve sebebini yazın

"İade etmek istediğiniz ürünü seçtikten sonra bir sonraki adımda iade sebebinizi açıklayan seçeneklerden size uygun olanı belirtin. İade başvurusu sırasında sadece aynı satıcıdan alınan ürünler iade edilebilir. İade sebebinizi detaylıca belirtmelisiniz.

4.Kullanmak istediğiniz iade yöntemini seçin

Paketinizin adresinizden ücretsiz teslim alınmasını isterseniz, iade talebi oluştururken: Adresimden ücretsiz teslim alınsın diye not düşmelisiniz. Paketinizi kargo şubesine teslim etmek isterseniz, iade talebi oluştururken: Kargo şubesine teslim edeceğim şeklinde not düşülmelidir. Size verilen kargo kodunu not edin. Ekranda çıkan kargo gönderi kodunu kullanarak ürününüzü belirtilen tarihe kadar ambalajı açılmamış, orijinal kutusunda, tüm aparatları ile eksiksiz ve hasarsız geri göndermelisiniz.

5.Ürünü teslim edin

Ürün, tüm aparatlarıyla eksiksiz bir şekilde paketle ve kargo gönderi koduyla ilgili kargo firmasına teslim edilmelidir.

6.İade Sürecinizi takip edin

İade başvurunuzla ilgili bilgiye "Hesabım - Siparişlerim - Taleplerim" sayfasından ulaşabilirsiniz. Aynı dönemde birden fazla ürününüz için iade talebi oluşturduysanız, her ürünün bildirimini ayrıca kontrol etmeyi unutmayınız. İade talebinizin güncel durumu e-posta, mobil uygulama bildirimleri ve SMS yoluyla size bildirilir.

7. İade Onayı

İade talebiniz onaylandığında ödemeniz otomatik olarak maksimum 3 iş günü içerisinde bankanıza aktarılır. Geri ödemenizin kartınıza veya hesabınıza yansıması bankanızın belirlediği süreye göre değişebilir.

24 Saatte Teslim

24 Saatte Teslim özelliği sadece seçilen konumda bugün kargoda seçeneği olan ürünler için geçerlidir.

Almak istediğiniz ürün için seçeceğiniz konum önemlidir. Eğer seçilen konumda o ürünü 24 saatte teslim edecek mağaza yoksa ürüne standart teslimat prosedürü uygulanır. Olumsuz hava şartları ve yoğun trafik gibi durumlarda müşteri ile iletişime geçilip onay alındıktan sonra teslimat bir sonraki güne ertelenebilir. Müşterilerin teslimat yapılacak saat aralığında adreste olması gerekmektedir. Adres değişikliği olması halinde satıcı mağaza ile iletişime geçilmelidir. Teslimat adresini değişikliği veya teslim edilecek kişiye ulaşılamaması halinde teslimat bir sonraki güne ertelenebilir.

Alışveriş Güvenliği

Maazalar.com ürün ve hizmet üreticilerinin haklarını saygı göstermektedir. Maazlaar.com, taklit edilmiş veya sahte ürünlerin satışına izin vermemektedir. Eğer satın aldığınız ürünün sahte veya taklit olduğuna karar verirseniz, maazalar.com ile irtibat kurunuz, öncelikle uğradığınız mağduriyetin giderilmesi sağlanır. Bu şekilde ürün satan satıcı uyarılır ve devam ederse maazalar.com’da satış yapmasına son verilir.

Maazalar.com alıcıların doğru ürünü ve hizmeti alması konusunda kendi sorumluluklarının bilincindedir. Sipariş edilen ürün yerine farklı bir ürün gönderildiğinde veya aldatmaca yaşandığında, maazalar.com’a bildiren alıcının mağduriyeti, maazalar.com tarafından satıcıya iletilir ve telafi edilmesi için para iadesi veya ürün değişikliği sağlanır.

Maazalar.com, alıcının, hizmet veya ürün satın almak istediği satıcıyı tanımasını sağlar. Bu şekilde alıcının, kendisi için en doğru satıcıyı seçmesi ve daha güvenli alışveriş yapması sağlanır.

Ödeme Güvenliği

3D Secure güvenlik sistemi, 3 boyutlu güvenlik sistemi demektir. Yani alışverişin 3 boyutu olan müşteri, banka ve iş yeri arasındaki bilgi akışını özel şifreler ve anahtarlar ile güvenle saklanır. Güvenlik şifresi SMS yoluyla kart sahibine gönderilir ve bunu kart sahibi haricinde başka kimse göremez. Bu sayede kartın, kart sahibinin rızası olmadan başkaları tarafından kullanılmasının önüne geçilir. Kart sahibi 3D Secure ifadesini gördüğü e-ticaret sitelerinde güvenle alışveriş yapabilir.

Dolandırıcılık amaçlı gönderilere karşı bilmem gerekenler nelerdir?
  • maazalar.com ismi ve logosu kullanılarak; kişisel bilgileriniz ile kredi kartı ve hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi talep eden e-posta ve SMS’lere kesinlikle cevap vermeyin.
  • maazalar.com tarafından arandığı izlenimi yaratarak ya da sahte web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık amaçlı yapılan reklam ve duyurulara, çeşitli vaatlere itibar etmeyin.
  • maazalar.com telefonla ya da e-posta yoluyla hiçbir işlemde şifre istememektedir. Şifre ve parolanızı kimseyle paylaşmayın.
  • Gerçek olamayacak kadar iyi bir anlaşma vaat eden, derhal harekete geçmenizi talep eden, ekler veya bağlantılar içeren veya kişisel bilgilerinizi isteyen herhangi bir e-postadan şüphelenin.
  • Tanımadığınız kişilerden gelen bağlantıları açmayın ve yanıtlamayın.

Dolandırıcılık amaçlı gönderilerle karşılaştığınızı düşünüyorsanız [email protected] hesabına e-posta gönderebilirsiniz.